Zabezpieczenie gwintów i łożysk

Sortuj:

Do jakich metali można zastosować kleje anaerobowe?

Kleje anaerobowe nadają się do stosowania z każdym rodzajem metalu. Najlepiej współpracują z metalami aktywnymi (żelazo, stal, miedź, mosiądz). W kontakcie z metalami nieaktywnymi (aluminium, srebro, cynk, cyna) czas utwardzania wydłuża się, aczkolwiek klej pozostaje tak samo skuteczny.

Rozwiń

Co to jest klej anaerobowy?

Kleje anaerobowe są niczym innym jak płynną żywicą metakrylową, która utwardza się po kontakcie z metalem, który jest dla nich katalizatorem. Proces utwardzania znacząco przyspiesza odcięcie dopływu powietrza ( tlenu).

Zastosowanie klejów anaerobowych

Kleje anaerobowe stosuje się do zabezpieczenia połączeń gwintowych, w tym śrub narażonych na drgania, uderzenia czy wibracje. Zastosowanie kleju zapobiega samo odkręcaniu się śrub. Ponadto z powodzeniem stosowane są do uszczelniania połączeń gwintowych, jak równie powierzchni przylgowych korpusów pokryw przekładni, silników itp. Stosuje się je również do mocowania luźnych łożysk i tulei w silnikach elektrycznych, prądnicach, silnikach spalinowych, przekładniach oraz mocowanie wpustów np. w wałkach wyjściowych silników, na kołach zębatych.

Jak przechowywać klej anaerobowy?

Anaeroby należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, które przepuszczają powietrze, w tym tlen. Jego brak powoduje utwardzenie się kleju.

Kleje nie powinny też być przechowywane otwarte. Zawieszone w powietrzu drobiny metali mogą dostać się do opakowania i doprowadzić do utwardzenia się kleju.

Opakowanie kleju nie powinno być napełnione do pełna, gdyż zawarte w niej powietrze jest niezbędne do zachowania kleju w stanie płynnym.

Wpływ temperatury na utwardzanie kleju anaerobowego

Temperatura ma wpływ na czas utwardzania się kleju. Wysoka temperatura przyspiesza proces utwardzania, temperatury niższe mają wpływ opóźniający. Jeśli stosujemy klej w temperaturze poniżej 10°C, należy wykonać próbę dla sprawdzenia utwardzenia i wytrzymałości kleju.