Karty charakterystyki zawierają informację o substancjach i preparatach chemicznych wykorzystanych w produktach K2. Są one niezbędne do podjęcia właściwych kroków, by zapewnić bezpieczeństwo, ochronę zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Z uwagi na częste zmiany w normach i konieczność dostosowywania kart charakterystyki do zmieniających się przepisów Reach i CLP nie publikujemy ich w Internecie. Aby umożliwić zainteresowanym dostęp do aktualnych informacji, karty charakterystyki udostępniamy na życzenie.

Wszelkie informacje o zagrożeniach jakie stwarza produkt dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika jak i też dla środowiska oraz dane dotyczące bezpiecznego użytkowania znajdują się na etykiecie każdego produktu.

Klient wypełniając poniższy formularz w prosty sposób może otrzymać wszystkie dane o produkcie. Pracownik lub przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem przekazania odpowiedniej karty charakterystyki.

Wypełnij formularz

Aby otrzymać kartę charakterystyki prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

  Podaj dane produktu

  Indeks danego produktu można znaleźć na odwrocie opakowania przy kodzie kreskowym, lub na naszej stronie internetowej.

  Podaj dane firmy, w której kupiłeś produkt

  Podaj swoje dane

  Osoba prywatna w pole „Firma / Instytucja” powinna wpisać „Nie dotyczy”.

  W celu zapewnienia prawidłowego działania strony K2 spółka MELLE sp. z o.o. niniejszym przypomina o odpowiedzialności karnej za niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych poprzez posługiwanie się niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi osobowymi /art. 268a ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.)

  Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. podmioty zapewniające obsługę IT).

  Wyrażenie poniższej zgody umożliwi Melle Sp. z o.o. prezentowanie Panu/Pani produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Melle Sp. z o.o.

  Wyrażenie poniższej zgody, umożliwi Melle Sp. z o.o. kontakt z Panem/Panią elektronicznie w celach marketingowych.

  Wszystkie informację dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach kontaktu z nami, w tym za pomocą niniejszego formularza znajdziesz w zakładce polityka prywatności. Wskazaliśmy tam między innymi, że administratorem danych jest Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Stawie 9, 63-400 Ostrów Wlkp., NIP: 6222622975.