Karty charakterystyki zawierają informację o substancjach i preparatach chemicznych wykorzystanych w produktach K2. Są one niezbędne do podjęcia właściwych kroków, by zapewnić bezpieczeństwo, ochronę zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Z uwagi na częste zmiany w normach i konieczność dostosowywania kart charakterystyki do zmieniających się przepisów Reach i CLP nie publikujemy ich w Internecie. Aby umożliwić zainteresowanym dostęp do aktualnych informacji, karty charakterystyki udostępniamy na życzenie.

Wszelkie informacje o zagrożeniach jakie stwarza produkt dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika jak i też dla środowiska oraz dane dotyczące bezpiecznego użytkowania znajdują się na etykiecie każdego produktu.

Klient wypełniając poniższy formularz w prosty sposób może otrzymać wszystkie dane o produkcie. Pracownik lub przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem przekazania odpowiedniej karty charakterystyki.

Wypełnij formularz

Aby otrzymać kartę charakterystyki prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

  Podaj dane produktu

  Podaj dane firmy, w której kupiłeś produkt

  Podaj swoje dane

  W celu zapewnienia prawidłowego działania strony K2 spółka MELLE sp. z o.o. niniejszym przypomina o odpowiedzialności karnej za niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych poprzez posługiwanie się niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi osobowymi /art. 268a ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.)

  Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, jako administrator danych osobowych informuje Pana/Panią, iż:
  – podanie danych jest dobrowolne;
  – posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych;
  – wszelkie pytania oraz oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy kontakt@melle.com;
  – dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat;
  – ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.