Karty charakterystyki zawierają informację o substancjach i preparatach chemicznych wykorzystanych w produktach K2. Są one niezbędne do podjęcia właściwych kroków, by zapewnić bezpieczeństwo, ochronę zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Z uwagi na częste zmiany w normach i konieczność dostosowywania kart charakterystyki do zmieniających się przepisów Reach i CLP nie publikujemy ich w Internecie. Aby umożliwić zainteresowanym dostęp do aktualnych informacji, karty charakterystyki udostępniamy na życzenie.

Wszelkie informacje o zagrożeniach jakie stwarza produkt dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika jak i też dla środowiska oraz dane dotyczące bezpiecznego użytkowania znajdują się na etykiecie każdego produktu.

Klient wypełniając poniższy formularz w prosty sposób może otrzymać wszystkie dane o produkcie. Pracownik lub przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem przekazania odpowiedniej karty charakterystyki.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Aby otrzymać kartę charakterystyki prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

Podaj dane produktu

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Podaj dane firmy, w której kupiłeś produkt

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Podaj swoje dane

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
W celu zapewnienia prawidłowego działania strony K2 spółka MELLE sp. z o.o. niniejszym przypomina o odpowiedzialności karnej za niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych poprzez posługiwanie się niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi osobowymi /art. 268a ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.)

Będąc świadomy odpowiedzialności karnej, oświadczam, iż przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą
Nieprawidłowe dane
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Melle Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), Stary Staw 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych i poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa nie będą udostępniane innym podmiotom. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.