Menu


Karty charakterystyki zawierają informację o substancjach i preparatach chemicznych wykorzystanych w produktach K2. Są one niezbędne do podjęcia właściwych kroków, by zapewnić bezpieczeństwo, ochronę zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Z uwagi na częste zmiany w normach i konieczność dostosowywania kart charakterystyki do zmieniających się przepisów Reach i CLP nie publikujemy ich w Internecie. Aby umożliwić zainteresowanym dostęp do aktualnych informacji, karty charakterystyki udostępniamy na życzenie.

Wszelkie informacje o zagrożeniach jakie stwarza produkt dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika jak i też dla środowiska oraz dane dotyczące bezpiecznego użytkowania znajdują się na etykiecie każdego produktu.

Klient wypełniając poniższy formularz w prosty sposób może otrzymać wszystkie dane o produkcie. Pracownik lub przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem przekazania odpowiedniej karty charakterystyki.

Wypełnij formularz

Aby otrzymać kartę charakterystyki prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

Podaj dane produktu

Nazwa:(*)
Nieprawidłowe dane

Indeks
Nieprawidłowe dane

Podaj dane firmy, w której kupiłeś produkt

Firma(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

Miejscowość:(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon:
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail:
Nieprawidłowe dane

Podaj swoje dane

Imię i nazwisko:(*)
Nieprawidłowe dane

Firma:
Nieprawidłowe dane

Ulica:(*)
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy:(*)
Nieprawidłowe dane

Miejscowość:(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon:(*)
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail:(*)
Nieprawidłowe dane

W celu zapewnienia prawidłowego działania strony K2 spółka MELLE sp. z o.o. niniejszym przypomina o odpowiedzialności karnej za niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych poprzez posługiwanie się niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi osobowymi /art. 268a ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.)

Będąc świadomy odpowiedzialności karnej, oświadczam, iż przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Melle Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), Stary Staw 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych i poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa nie będą udostępniane innym podmiotom. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.