Zużyty olej silnikowy stanowi nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale jest także źródłem potencjalnych konsekwencji prawnych. W Polsce istnieją ścisłe przepisy dotyczące jego utylizacji. Celem tego artykułu jest przedstawienie, jak prawidłowo postępować z olejem, dbając jednocześnie o środowisko i unikając sankcji prawnych.

PSZOK olej silnikowy

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pełnią kluczową funkcję w systemie zarządzania odpadami, umożliwiając mieszkańcom łatwe i odpowiedzialne pozbywanie się różnych rodzajów odpadów. Ustanowione z myślą o zwiększeniu efektywności recyklingu i ochronie środowiska, stały się niezwykle ważną częścią dbania o naszą planetę.

Jednak nie każdy PSZOK jest przystosowany do przyjmowania każdego rodzaju odpadu. Zużyty olej silnikowy, który jest jednym z odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe, jest traktowany jako odpad niebezpieczny z powodu jego potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko.

Dlatego właśnie nie każdy PSZOK jest przystosowanych do przyjmowania oleju silnikowego. W rzeczywistości jedynie 1 litr zużytego oleju silnikowego może skazić nawet do 5 milionów litrów wody pitnej.

Przed planowanym oddaniem zużytego oleju do PSZOK warto skontaktować się z danym punktem i dowiedzieć się, czy przyjmują taki odpad. Jeżeli dany PSZOK nie akceptuje oleju silnikowego, pracownicy mogą polecić inne odpowiednie miejsca do jego oddania. Często są to stacje benzynowe, warsztaty samochodowe lub specjalistyczne firmy zajmujące się recyklingiem olejów.

Dla tych, którzy planują sami wymianę oleju w swoim pojeździe, korzystne może być oddanie zużytego oleju w tym samym warsztacie. Wielu mechaników i warsztatów samochodowych posiada umowy z firmami zajmującymi się recyklingiem oleju, co gwarantuje jego odpowiednią i bezpieczną utylizację.

Optymalizacja oleju silnikowego - plama

Zużyty olej silnikowy to odpad, który wymaga właściwej utylizacji. Chociaż nie każdy PSZOK jest przystosowany do jego przyjmowania, istnieje wiele innych sposobów, by odpowiednio się go pozbyć, dbając tym samym o środowisko.

Gdzie oddać zużyty olej silnikowy?

Nasze działania mają bezpośredni wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Zużyty olej silnikowy jest jednym z najbardziej szkodliwych odpadów dla środowiska. Zawiera substancje:

 • metale ciężkie,
 • związki siarkowe,
 • dioksyny,
 • polichlorowane bifenyle (PCB),

które mogą zanieczyścić glebę, wodę i powodować negatywne skutki dla ekosystemu.

Dlatego odpowiednie postępowanie z zużytym olejem silnikowym to nie tylko kwestia ekologii, ale również prawna. W Polsce obowiązują przepisy, które regulują postępowanie z takimi odpadami.

Nieodpowiednie postępowanie z olejem silnikowym, na przykład wylewanie go na ziemię czy do kanalizacji, niesie za sobą surowe konsekwencje prawne. Niedopilnowanie by olej trafił w odpowiednie miejsce, niesie ryzyko grzywny sięgającej nawet 1500 zł, a w ekstremalnych przypadkach nawet konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości.

Większość warsztatów samochodowych w Polsce ma specjalne pojemniki do zbierania zużytego oleju. Współpracują one z firmami recyklingowymi, które następnie przetwarzają zużyty olej. Jeśli posiadasz mniejsze ilości oleju do zutylizowania, możesz zwrócić się do lokalnego warsztatu samochodowego. Istnieją też specjalistyczne firmy, które skupują zużyty olej, oferując za niego określoną cenę.

 • K2 5W-20 XF 1L
  Olej silnikowy
 • K2 5W-30 XL 1L
  Olej silnikowy
 • K2 TEXAR 10W-40 XL 1L
  Olej silnikowy
 • K2 20W-50 XL 1L
  Olej silnikowy
 • K2 TEXAR 15W-40 XL 1L
  Olej silnikowy
 • K2 TEXAR 0W-20 1L
  Olej silnikowy
 • K2 TEXAR 15W-40 XL-TD 1L
  Olej silnikowy
Skopiuj i wklej nazwę produktu do wyszukiwarki Google i znajdź w 3 sekundy sklep, który posiada go w swojej ofercie.

Jeżeli myślisz o wymianie oleju w najbliższym czasie, warto zwrócić uwagę na oleje wysokiej jakości. Oleje od K2 charakteryzują się doskonałymi właściwościami smarnymi, antykorozyjnymi i ochronnymi.

Utylizacja oleju silnikowego – skup cena

Zużyty olej silnikowy, chociaż nie jest już przydatny do dalszej eksploatacji w silniku, wciąż ma wartość w procesach recyklingowych. Specjalistyczne firmy zajmujące się recyklingiem oleju mogą przetwarzać go w taki sposób, by odzyskać cenne składniki, które można następnie ponownie wykorzystać w przemyśle.

W Polsce funkcjonuje wiele firm zajmujących się skupem zużytego oleju silnikowego. Cena za litr zużytego oleju zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od jakości samego oleju – czy nie jest on zanieczyszczony innymi substancjami. Po drugie od aktualnej sytuacji rynkowej i popytu na przetworzony olej.

W chwilach, gdy popyt jest większy, ceny za skup mogą być wyższe. Na ogół oscylują one w okolicach kilku groszy do kilkudziesięciu groszy za litr.

Wymiana oleju silnikowego - spuszczanie oleju

Jeżeli posiadasz większe ilości zużytego oleju, skup może okazać się dla Ciebie bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż oddanie oleju w punkcie PSZOK czy warsztacie samochodowym. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy oferujące skup zużytego oleju gwarantują jego odpowiednią utylizację.

Dlatego przed podjęciem decyzji o sprzedaży oleju warto zorientować się, czy dana firma posiada odpowiednie certyfikaty i pozwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Przy wyborze firmy warto też zwrócić uwagę na opinie innych użytkowników oraz na ewentualne dodatkowe usługi oferowane przez firmę, takie jak odbiór oleju z miejsca zamieszkania czy przechowywania. Dzięki temu utylizacja oleju silnikowego stanie się nie tylko prosta, ale także korzystna finansowo.

Podziel się swoimi doświadczeniami z użytkowania olejów K2 na grupie TESTERK2.