Jak zabezpieczyć klemy akumulatora przed utlenianiem? Jak chronić oczka przewodów masowych przed korozją? Jak zabezpieczyć styki elektryczne przed zaśniedzeniem? Jak zabezpieczyć zamki i kłódki przed zamarzaniem? Jak zapewnić zamkom i…